پيوند هلند
 
|
 


 

اهدای اثرهنری بهروزنقی پور به موزه کولاب به مناسبت جشن های 2700 سالگی کولاب


کولاب مرکز استان ختلان در 200 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان قرارگرفته است. تاقرن ‏شانزدهم میلادی ختلان بخش مهمی از خانات بخارا بوده است. در سال 1750 نام شهرختلان به کولاب تغییر می یابد. با ‏سقوط امیر بخارا در سال 1921 اداره ی شهر کولاب بدست حکومت شوروی می افتد. سرزمین ختلان از زمان های ‏گذشته ی دور سرزمینی آباد و یکی از مراکز سیاسی و فرهنگی آریائی ها در آسیای میانه بوده است‏

کولاب با 2700 سال تاریخ یکی از قدیمی ترین شهرهای تاجیکستان و سرزمین های آریائی است

جمهوری تاجیکستاندر سال 2006 اقدام به بزرگداشت کولاب نموده و در ششم سپتامبر همین سال با برگزاریجشن های ‏مفصل به بزرگداشت کولاب نشسته است

در جریان این جشنها، انجمن پیوند در هلند هدیه ی نفیسی را ازطرف آقای بهروز نقی پور هنرمند ایرانی مقیم هلند به ‏موزه ی کولاب اهدا نمود. جناب آقای نقی پور خود از دعوت شدگان بود که شوربختانه نتوانست شخصا در مراسم این ‏جشنها در کولاب حضور داشته باشد. بدین ترتیب بامعرفی پرفسور عبدالقادرمنیازف هدیه ی آقای نقی پور در روز ششم ‏دسامبر 2006 از طریق آقای منوچهر یزدیان دبیر انجمن پیوند در هلند به مدیر موزه کولاب اهدا شد. مدیر موزه کولاب ‏ضمن سپاس و ارزشداری از این هنرمند و اثر او که کالیگرافی بیتی از حافظ را هنرمندانه به نقاشی کشیده بود، اظهار ‏داشت که بی شک جای مناسبی در موزه کولاب برای این اثرهنری پیدا خواهد کرد

Pointof view , 2005
Mix Media on Canvas
130x60 cm

 


برای آشنائی بیشتر با این هنرمند می توان از صفحه ی اینترنتی ایشان بازدید کرد.‏

www.naghipour.com