پيوند هلند
 
|
 


 

درگذشت رئیس انجمن پیوند فارسی زبانان جهان

محافل فرهنگی تاجیکستان در حال تدارک مراسم دفن عبدالقادر منیازف، سخن شناس و دانشمند تاجیکند که اواخر هفته گذشته در سن 78 سالگی درگذشت
آکادمیسین منیازف که پیشتر برای معالجه به ایران سفر کرده بود

شب آدینه (دوم مه) در بیمارستانی در تهران درگذشت، انتظار می رود جسد وی روز سه شنبه (ششم مه) از تهران به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان انتقال داده شود
سفارت ایران در تاجیکستان در بیانیه ای از درگذشت آقای منیازف ابراز تأسف کرده و همدردی خود با مردم و نمایندگان فرهنگ و ادبیات دو کشور را اظهار نموده است

عبدالقادر منیازف از جمله روشنفکرانی است که گفته می شود در دو دهه اخیر در گسترش روابط علمی و فرهنگی میان دو کشور پارسی زبان ایران و تاجیکستان نقش بارزی داشته است
وی طی سالهای اخیر مسئولیت انجمن پیوند، سازمان فرهنگی تاجیکان و فارسی زبانان جهان را به عهده داشت
این سازمان از آغاز دهه 1990 به منظور تقویت همکاریهای علمی و فرهنگی میان فارسی زبانان تأسیس شد و همه ساله فعالیتهایی در این زمینه انجام می دهد

آکادمیسین منیازف در سال 1930 در شهر کان بادام در شمال تاجیکستان متولد شد، در سال 1953 از دانشگاه دولتی تاجیکستان فارغ التحصیل شد و برای دریافت فوق لیسانس به فرهنگستان علوم این کشور پیوست
آقای منیازف در سال 1956 به حیث کارمند علمی در پژوهشگاه زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان به کار پرداخت و از همان سال اولین مقالات خود را در زمینه سخن شناسی و نقد ادبی چاپ کرد
وی در مقالات خود بیشتر بررسی آثار و روزگار صدرالدین عینینویسنده سرشناس و مسائل مربوط به ادبیات شوروی در تاجیکستان پرداخت و ترجمه هایی از آثار نویسندگان خارجی را نیز از خود به یادگار گذاشت

آکادمسین منیازف در سال 1972 ریاست پژوهشگاه زبان و ادبیات را به عهده گرفت و تا سال 2000 در این موسسه علمی و پژوهشی ایفای وظیفه می کرد، وی در سالهای آخر عمر رئیس افتخاری این پژوهشگاه بود
آقای منیازف در تقویت روابط فرهنگی و ادبی تاجیکستان با افغانستان نیز نقش مهمی داشت و زمانی معاون رئیس انجمن دوستی و روابط فرهنگی با افغانستان بود

عبدالقادر منیازف در تألیف چند کتاب درسی ادبیات برای مدارس متوسط تاجیکستان هم سهم گذاشته و برای خدمات فرهنگیش موفق به دریافت چند جایزه دولتی شده است