PayvandNEDERLAND
ПАЙВАНД ЊОЛЛАНД پيوند هلند
   
 

over payvand

taalgebied

Perzen in Nederland

cultuur

kunst

wetenschap

evenementen

links

info

 

 

 

Archief

Ensemble Shams

festiviteiten 2006 in Tadzjikistan

Iraans Film Festival

Klassieke meesters uit Iran

Expositie, Nouriman Manouchehri

Prins Claus Prijs voor Reza Abedini

Klassieke muziek uit Iran (pdf)

Siah Bâzi, Saadi, Festival de Liège

The Endless Ocean

Slotpresentatie muziekschool Parnian

Tentoonstelling Perzische kunst

Mooie spulletjes uit Perzië

Actueel