پيوند هلند
 
|
 


Publicaties:

* Verrijzenis van woorden (dichtbundel, debuut, een aanklacht tegen dictaturen en onderdrukking) (1997)

* Mensenherfst (2001)

* Media en Strafrecht (co-auteur) (2001)

* Dialoog met Mohammed 'een felle polemiek met de grondlegger van de islam' (2003)

* Brieven van een Pers (2005)

 

 

Professor dr. Afshin Ellian

 

Prof.dr. A. (Afshin) Ellian (1966) is per 1 juni 2005 benoemd tot hoogleraar in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid om werkzaam te zijn op het vakgebied van Sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit.

Afshin Ellian is op 27 februari 1966 geboren in Teheran, Iran. Hij vluchtte in 1983 voor het regime van Ayatolla Khomeiny naar Pakistan en later naar Afghanistan. Daar behaalde hij in 1986 het doctoraal geneeskunde. In 1989 arriveerde Ellian in Nederland. Vervolgens rondde hij in Tilburg binnen vijf en een half jaar drie studies af: strafrecht, staatsrecht (volkerenrecht) en wijsbegeerte. Van 1997 tot 2001 werkte hij als onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg.

Van 2001 tot 2003 was Ellian universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. In juni 2003 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op een studie over de waarheids- en verzoeningscommissie van Zuid-Afrika. Per 1 november 2003 is hij universitair hoofddocent bij de afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap van de Universiteit Leiden.

Naast zijn wetenschappelijk werk treedt Ellian geregeld op de voorgrond in het debat over de multiculturele samenleving. Zijn laatste boek, Brieven van een Pers, Over Nederlands en islamitisch kannibalisme, is een verzameling van wetenschappelijke en publieke essays over maatschappelijke en internationale vraagstukken. In 1997 verscheen Ellians eerste dichtbundel Verrijzenis van woorden, in 2001 gevolgd door Mensenherfst.

Sinds januari 2003 schrijft Ellian een tweewekelijkse column in NRC Handelsblad. Het opiniestuk Leve de monoculturele rechtsstaat dat hij in november 2002 in die krant publiceerde, heeft aanleiding gegeven tot veel discussie. Hierin betoogde hij dat niet een opgedrongen multicultureel paradigma, maar de Grondwet en het staatsburgerschap het fundament moeten zijn voor een gemeenschappelijke publieke identiteit.

De afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap reflecteert kritisch op het recht vanuit buiten het recht gelegen disciplines als wetenschapsfilosofie, sociologie, politicologie, economie en taalwetenschap. Naast zijn werk binnen deze afdeling is Ellian actief als strafrechtjurist op het gebied van het internationale strafrecht en het terrorisme.


Bron: Universiteit Leiden