Payvand
 
|
 


 

Perzen en Perzischtaligen


De Perzen waren een Indo-Europees volk, oorspronkelijk een Iraanse groep, die ten noorden van de Perzische Golf woonden in het gebied Persis (de Iraanse provincie van het huidige Fars). Tegenwoordig noemt men over het algemeen alle Perzischsprekende volkeren van Iraanse oorsprong Perzen.
De Perzen vormen een etnische groep die hoofdzakelijk in Iran, in Afghanistan, Tadzjikistan en Oezbekistan woont. In Centraal-Azië worden zij Tadzjiken genoemd. Hun taal, Perzisch (lokale naam: Farsi,Tadzjiki en Dari), behoort toch de Indo-Iraanse taalfamilie. De groep stamt af van de Ariërs, een Indo-Europees volk dat rond 1000 voor Christus naar Iran en Centraal-Azië migreerde. Het eerste verslag van Perzen is een Assyrische inscriptie uit ongeveer 800 voor Christus. Hierin wordt het volk Parsu en wordt ook een andere Arische groep vermeldt, Madai (Meden).
De Perzen werden de heersers van een groot imperium onder de dynastie der Achaemeniden in de zesde eeuw v. Chr. In de loop van de eeuwen werd Perzië geregeerd door diverse dynastieën; waaronder etnische Perzen (Parthian (Ashkanian), Sassaniden), Grieken(Seleuciden) voor de komst van Islam en later, (Buwayhiden, Samaniden en anderen), en andere groepen ethnishe Turken zoals Seljuk, Mongolen, Safaviden en anderen). na de komst van Islam.
In de Perzische beschaving waren drie belangrijke godsdiensten: mithraïsme, zoroastrianisme en manichaeanisme. Elk van deze godsdiensten wijzen op het extreme dualisme van de Perzische cultuur.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   1