Raadsleden Payvand InternationaalA. Rahimjanov.JPG

A. Shakurov.JPG

Abdolghader Maniyazov.JPG

Azarakhsh Hafezi.JPG

DSC01709.JPG

DSC01735.JPG

DSC03018.JPG

DSC03020.JPG

Hayat Nemat.JPG

Jalal Badakhshani.JPG

Kakh Jomhouri.jpg

Khanak Eshghi Sanaati.JPG

M.N. Yalav.JPG

M.S. Shakurov.JPG

Manouchehr Farhangi.JPG

Manouchehr Yazdian.JPG

Masoud Mirshahi.JPG

Masoud Sepand.JPG

Mirshahi en Shakurov.JPG

Mr ALIasghar Sherdust.JPG

Nigina Minkhojevna Sharopova.jpg

Parvnakhan Jamshidov.JPG

President Emomali Rahmonov.jpg

Prof. Kamal Ayni.jpg

Welcom Dushanbe Airport.JPG

Zafar Zarifov.JPG